Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“

 

Професия –Картина8

Химик-технолог

с разширено изучаване на английски език
Учебният план предвижда засилено обучение по предметите биология и химия и едновременна подготовка за кандидатстване и продължаване на образованието по професии в областта на фармацията, медицината, стоматологията,  както и за всички специалности на ВУЗ.
Ако искате успешна професионална реализация в областта на контрола и  производството на лекарства и химични продукти ….
Ако искате да сте част от един успешен и печеливш бизнес …
това е вашата професия!
Завършилите специалността могат да работят в:
Фармацевтична промишленост
Парфюмерийна – козметична промишленост
Химическа  промишленост