Прием след 7 клас за учебната 2022/2023 година

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023 година


 

 

Прием_2022-2023_ПГХВХТ – презентация

 

1. Специалност ”Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”
Професия – „Химик-технолог”
С разширено изучаване на английски език
Балът се образува както следва: Брой точки от външно оценяване: удвояване на резултата  от теста по български език и литература + удвояване на резултата от теста по математика + превърнатите в брой точки от балообразуващи оценки  от свидетелството за основно образование – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.

Picture16782. Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” 
Професия – „Готвач”
Балът се образува както следва: Брой точки от външно оценяване: удвояване на резултата  от теста по български език и литература + удвояване на резултата от теста по математика + превърнатите в брой точки от балообразуващи оценки  от свидетелството за основно образование – биология и здравно образование и технологии и предприемачество.
Учениците се записват в 8-ми клас, като подават следните документи:
1. Свидетелство за завършен 7-ми клас – оригинал;
2. Оригинал на медицинско свидетелство издадено от личния лекар на ученика, че специалността не е противопоказна за здравословното му състояние;
3. Заявление до Директора по образец.

 График на дейностите:

 
Вид дейност
Срок
1.
Провеждане на тестове по:
•   български език и литература
•  математика
 
14.06.2022  г.
16.06.2022  г.
2.
Обявяване на резултатите от изпитните работи от НВО в VII клас
 до  28.06.2022 г.
3.
Издаване на свидетелството за
завършено основно образование
до  04.07.2022 г.
4.
Подаване на документи за участие в приема на учениците  онлайн 
5 – 7 юли 2022  г. вкл.
5.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
до 12.07.2022 г. вкл.
6.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
 13 – 15.07.2022 г. вкл.
7.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
до 20.07.2022 г. вкл.
8.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
21 – 22.07.2022 г. вкл.
9.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
25.07.2022 г.
10.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
26 – 27 юли 2022 г. вкл.
11.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
29.07.2022 г. вкл.
12.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
1 – 2.08.2022 г. вкл.
13.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 03.08.2022 г.
14.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
 до 10.09.2022 г. вкл.
15.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием
до 14.09.2022 г. вкл.