Важна информация!

Уважаеми родители и ученици от 12 класове,
В таблица са посочени определените дати за провеждане на Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 
Поздрави на всички и бъдете здрави!