Проект „Функционален кабинет по биология и екология ”

Съдържание на проекта

Здравословната околна среда  е от изключително значение за качеството на живота girl_grad_biologist_frog_pt_res_thmна съвременния човек. Един интегриран подход на познание и активна дейност за опазване, изследване и възстановяване на природните ресурси би бил ефективен за постигането на реални резултати в екологичното образование и възпитание на учениците.
Дейностите предвидени по проекта имат за цел екологично образование и възпитание чрез преживяване и са пряко свързани и с професионалната подготовка на учениците в Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница.
Ще създаде нови възможности за повишаване активността на учениците и включването им в процеса на контрол и опазване на околната среда чрез прякото им интегрирането в процеса чрез конкретни практически дейности. Всеки един от нас трябва да участва в постигането на един по-здравословен свят.
Идеята за проекта е на ученици и учители от Професионалната гимназия и включва следните основни дейности:
  • Опознаване, отглеждане и събиране на билки „За всяка болка си има билка” – Природата е най-достъпната, евтина, ефикасна и безопасна аптека. Само трябва да знаем как да използваме нейните дарове. Много от билките ще използваме като подправки към храната приготвяна в нашата кухня. Ще ги отглеждаме с много внимание в нашият кабинет – те не само обогатяват въздуха с кислород, но и отделят летливи етерични масла, които стимулират познавателната дейност.
Ще изградим в училищния двор билков алпинеум – той не само ще украси училищната среда, но ще даде възможност на учениците да опознаят билките и техните аромати.
  • Вермикомпостиране – Отглежданите от нас билки ще се нуждаят от ползването на естествени торове за повишаване на почвеното плодородие и ние ще им предложим чудесно лакомство –  хумус от червен калифорнийски червей. Ще размножим нашата малка популация от червеи и ще продължим да ги отглеждаме в нашите домакинства.
  • Използване на отпадъците и рециклиране – В нашите готварски работилници остават растителни отпадъци, които ще бъдат чудесна храна за нашите червеи. Те ще се нуждаят от дом и ние ще го направим от използвани пластмасови съдове.
  • Оборудване на функционален кабинет по биология и екология –  Обучението е леко и приятно, ако е съпроводено с богат нагледен материал – снимки, анимации и микроскопски препарати и осъществено с експерименти и изследвания. Училището разполага с повечето реактиви и стъклария, но липсва съвременни пособия, затова ние ще оборудваме кабинета си с мултимедия, микроскопи и аналитична везна. Така ще можем да участваме активно в учебния процес.
  • Ученическа конференция Ще представим нашите презентации и снимки. Ще обменим идеи и натрупания опит.

  • Сайт на проекта – Ще популяризираме знанията и уменията за изграждане на здравословна околна среда, които придобихме по време на дейностите по проекта. 
  • Снимки от проекта