Състезания и проекти

На 24.02.2022 г. в готварските работилници на ПГХВХТ се проведе училищния кръг на състезанието «Най-добър млад готвач», в което участваха Иван Костадинов, Стефани Георгиева и Рая Раева, и състезанието «Най-добър млад сервитьор» с участието на Стела Йорданова, Кейти Ченкова и Цветелина Александрова.

В рамките на два часа учениците приготвяха по три порции студено  предястие с включени сирена, плодове и зеленчуци и  основно ястие вариация на пиката от свинско контрафиле с трикомпонентна гарнитура и сос. Спазвайки регламента сервитьорите аранжираха по три порции от предястието и основното ястие, зареждаха масата по определено меню.

За участие в Регионалния кръг на състезанието «Най-добър млад готвач» се класира Иван Костадинов, а за Регионалния кръг на състезанието «Най-добър млад сервитьор» – Стела Йорданова.

  •  Проект BG05M2OP001-2.014-0001  „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и инвестиционни фондове“
  • Проект BG05M2OP001-5.001-0001   „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“,  финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и инвестиционни фондове“
  • Проект BG05M2OP001-2.011-0001   „Подкрепа за успех“,  финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и инвестиционни фондове“
ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ
Пgirl_grad_biologist_frog_pt_res_thmроект   „Функционален кабинет по биология и екология ”
Здравословната околна среда  е от изключително значение за качеството на живота на съвременния човек. Един интегриран подход на познание и активна дейност за опазване, изследване и възстановяване на природните ресурси би бил ефективен за постигането на реални резултати в екологичното образование и възпитание на учениците.
opitПроект „Обучение, практики и инициативи в туризма (ОПИТ)“
Проектът цели надграждане на теоретичните знания, умения и компетенции на 80 ученика от 3 професионални гимназии (ПГ) по туризъм, ресторантьорство и хранително-вкусови технологии от различни региони в страната, а именно Професионална гимназия по туризъм и администрация "Алеко Константинов" гр. Сапарева баня, Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца.
12321Проект „Твоят час“
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
ПРОЕКТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМА
Ученици  от професия „Готвач“ от Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии гр. Дупница  проведоха практическо обучение в Република Гърция трети ръкав на полуостров Халкидики – Атон /Света гора   по проект “Трансевропейско сътрудничество в туризма” на програма „Еразъм“ с партньори  по проекта  Сдружение “Асоциация за развитие на младежки инициативи” – А.Р.М.И. 
Целта на проекта е  усъвършенстване на ключови знания, умения и компетенции на ученици от три професионални гимназии по туризъм от от гр. Дупница, гр. Сапарева баня и гр. Велинград. Посредством участието си в образователната  мобилност учениците  постигнаха усъвършенстване на придобитите професионални знания и умения чрез практика на реални работни места в държава със силни традиции в сферата на туризма.  Придобиха нови  ключови умения и компетенции,  запознаха се  с актуалните стандарти, методи на работа и видове предлагани услуги в избрания от тях сектор. За целта на всеки ученик бе осигурено работно място в хотелска администрация - на рецепция, бар / ресторант, кухня, където  се запознаха цялостно и с всички останали дейности на хотелския комплекс  като логистика, управление и други. Така проведеното обучение   допълни, надгради  и предоставя нови знания и умения в изучаваните модули като хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, технология на кулинарната продукция, сервиране и барманство, сомелиерство, технология на хотелиерското обслужване и предприемачество.
http://viaranews.com/2017/06/14/gratski-biznesmeni-predlozhiha-rabota-na-20-uchenitsi-ot-pghvht-v-dupnitsa-odobriha-gi-za-servityori-i-gotvachi-na-praktika-v-5-zvezden-hotel-na-halkidiki/

presentation ARMI 2017