Олимпиади

Физика – областен кръг 

Проведена на 19.02.2022 г. в ПГХВХТ гр. Дупница